Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2017 10:25

Προσκλήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 και πραγματοποίηση Ενημερωτικής Ημερίδας

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκαν οι Προσκλήσεις για την Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Για τους αλιείς ή ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις του Μέτρου 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ) καθώς και των Μέτρων 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - επενδύσεις επί του σκάφους - έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» (ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ) με προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2017 έως 10/01/2018.
 • Εκδόθηκαν οι Προσκλήσεις που αφορούν στην υδατοκαλλιέργεια και ειδικότερα των Μέτρων 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» (ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ) με προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2017 έως 10/01/2018. Τα μέτρα αυτά αφορούν και σε παρεμβάσεις υδατ/γειών σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες καθώς και σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων μέσω συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
 • Επιπλέον για παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης εκδόθηκε η Πρόσκληση του Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» (ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) που αφορά στα παρακάτω Είδη Πράξεων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23/10/2017 έως 18/01/2018. Οι στόχοι του μέτρου θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:
  • Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
  • Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
  • Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Για την άμεση ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των Προσκλήσεων αυτών (αλιέων, υδατοκαλλιεργητών, αλ/κών συνεταιρισμών, μεταποιητών αλ/κών προϊόντων) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ θα πραγματοποιήσειΗμερίδα την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι.Π. Μεσολογγίου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ είναι:

 • Ταχ. δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα
 • Τηλ.: 213 150 11 51
 • Fax: 210 777 40 90
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2017 11:03