Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2017 11:32

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τους τρόπους παραγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, εμπόρους, μεταποιητές και εισαγωγείς βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες ότι εκδόθηκε και ισχύει η υπ' αριθμ. 2543/103240/03-10-2017 (Φ.Ε.Κ. 3529/Β/09-10-2017) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και των Κανονισμών 889/2008 και 1235/2008 της Επιτροπής".

Η Υπουργική Απόφαση περιγράφει λεπτομερώς το βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

Επισυνάπτεται η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2017 12:31