Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2011 14:09

Σε έλλειψη οξυγόνου οφείλεται η καταστροφή στον Πρόκοπο λένε τα αποτελέσματα των αναλύσεων

Σε έλλειψη οξυγόνου οφείλεται η περιβαλλοντική καταστροφή στο διβάρι του Πρόκοπου που προκάλεσε, πριν λίγες εβδομάδες, την θανάτωση μεγάλων ποσοτήτων ψαριών. Το Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Παθολογίας Διατροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην τοξικολογική του έκθεση, ύστερα από δείγμα νεκρών ψαριών που εστάλη, αποφαίνεται ότι η καταστροφή δεν οφείλεται στην απόληξη φυτοφαρμάκων ή άλλων οργανικής ή μεταλλικής σύνθεσης δηλητηρίων στα νερά του ιχθυοτροφείου.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Dr Φώτης Παππάς, κτηνίατρος – τοξικολόγος, στην έκθεση τοξικολογικής εξέτασης που κοινοποίησε στον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργο Αγγελόπουλο καθιστά σαφές ότι η καταστροφή δεν οφείλεται σε «φυτοφάρμακα της κατηγορίας των οργανοφωσφορικών εστέρων, χλωριωμένων υδρογονανθράκων κ.λπ.», ούτε σε «οργανικής σύνθεσης δηλητήρια που εκχειλίζονται σε αλκαλικό περιβάλλον» ή σε «μεταλλικά δηλητήρια σε μορφή οργανικών ή ανόργανων ενώσεων με φασματοφωτομετρία».

Η καταστροφή στο ιχθυοτροφείο οφείλεται σε έλλειψη οξυγόνου που προκάλεσε την θανάτωση των ψαριών. Σχετική ενημέρωση έχει γίνει από το Ινστιτούτο και στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Κάτω Αχαΐας.

Μετά την καταστροφή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας ζήτησε, με έγγραφο του προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τάσο Αποστολόπουλο, την διευκόλυνση των αλιέων του Προκόπου, προτείνοντας   τρεις εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες, συνοπτικά, είναι οι εξής:

  • Την μείωση του συνολικού μισθώματος του  Συνεταιρισμού με την παραμονή του σε όλη την εκμετάλλευση μέχρι την λήξη της σύμβασης.
  • Την λύση της ισχύουσας σύμβασης μίσθωσης χωρίς κυρώσεις για τον μισθωτή Συνεταιρισμό.
  • Την παράταση της μίσθωσης για μία επιπλέον τριετία μετά την λήξη της τρέχουσας, με αντίστοιχο μίσθωμα με το ισχύον, με παράλληλο διακανονισμό για την πληρωμή των τρεχουσών δόσεων ενοικίου.

Η απώλεια στο απόθεμα του ιχθυοτροφείου (ζωικό κεφάλαιο της λιμνοθάλασσας) προσέγγισε τους 22 τόνους και για την  αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος απαιτείται χρονικό διάστημα δύο χρόνων περίπου.

Το ιχθυοτροφείο Πρόκοπος είναι μισθωμένο για το χρονικό διάστημα 13.05.2010 – 28.02.2013 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Λαρισσού Αχαΐας ‘Ο Άγιος Φανούριος’ κατόπιν δημοπρασίας, με συνολικό μίσθωμα για όλη την διάρκεια της μίσθωσης 150.100 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2011 14:26