//
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2017 11:35

Πρόγραμμα βελτίωσης συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας - Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής μελισσών

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε. ενημερώνει τους μελισσοκόμους των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας ότι απαραίτητη προϋπόθεσηγια τη συμμετοχή τους στις δράσεις 3.1 "Αντικατάσταση κυψελών και 3.2"Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας" του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, αποτελεί η υποβολή δήλωσης εκ μέρους των μελισσοκόμων, του αριθμού των κατεχομένων κυψελών διαχείμασης, το διάστημα από1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η δήλωση διαχείμασης υποβάλλεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 (ΦΕΚ 2843Β΄) Κοινή Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.

Παράλληλα, επισημαίνεται η υποχρέωση τήρησης Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής (ΜΗΦΑΕ) εκ μέρους όλων των μελισσοκόμων. Όλες οι εκτροφές παραγωγικών ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των μελισσών, οφείλουν να τηρούν Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής (ΜΗΦΑΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Τα μητρώα φαρμακευτικής αγωγής θεωρούνται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, που υπάγονται οι εκμεταλλεύσεις τους, για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2017 13:58