Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 11:03

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής μετά ενστάσεων για τη Δράση 1.2 "Βιολογική Κτηνοτροφία" έτους εφαρμογής 2015 στην Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής μετά ενστάσεων για τη Δράση 1.2 "Βιολογική Κτηνοτροφία" και το έτος εφαρμογής 2015.

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους παραγωγούς αναρτήθηκαν στο πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα). Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και τη πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων. Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 13 δικαιούχους παραγωγούς με συνολικό ποσό πληρωμής 42.056,31 €.

>Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία (Πανεπιστημίου 171 - Πάτρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613613702).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2017 11:25