Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 11:37

Αχαΐα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την ειδική άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που επιθυμούν να εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (ερυθρός τόνος, ξιφίας, μακρύπτερος τόνος) για το έτος 2012, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα, τηλ. 2610 437469) προκειμένου να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις που αφορούν στην αλιεία ερυθρού τόνου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2011, ενώ για τα υπόλοιπα είδη μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2011.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία). Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα Ημερολόγια Αλιείας προκειμένου να ελεγχθεί η αλιευτική παραγωγή των ετών 2008-2011.
  2. Ακριβές  φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους (θεωρημένη για το έτος 2012).
  3. Ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης, άδειας εκτέλεσης πλόων ή πρωτόκολλου γενικής επιθεώρησης και εγγράφου εθνικότητας (όπου υπάρχει).
  4. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη για το επάγγελμα το οποίο ασκεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας συνταξιοδότησης και η απασχόληση βάσει της οποίας συνταξιοδοτήθηκε.
  5. Φορολογική Δήλωση (έντυπο Ε1) οικον. έτους 2011.
  6. Αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα (βιβλιάριο υγείας θεωρημένο για το έτος 2011 ή βεβαίωση ασφάλισης).
  7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 12:27