Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2011 11:10

Στο ΕΣΠΑ αντιπλημμυρικά - αντιδιαβρωτικά έργα στο ρέμα Σοχιάς Αμαλιάδας

Με απόφαση που υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 3.100.000 ευρώ το έργο διευθέτησης, με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, της κοίτης Σοχιάς, στον Δήμο Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ήλιδας ενώ η πράξη εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 7 που αφορά στην αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στη Δυτική Ελλάδα.

Ειδικότερα, με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ προβλέπεται η εκτέλεση μιας δέσμης παρεμβάσεων που θα λειτουργήσει προστατευτικά για την σταθεροποίηση των πρανών και της κοίτης του ρέματος Σοχιάς και, επίσης, θα αυξήσει την παροχετευτικότητα του ρέματος.

Η απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας περιγράφει τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις ως εξής:

  1. Κατασκευή κάθετων έργων που σκοπό έχουν την συγκράτηση της στερεοπαροχής και την σταθεροποίηση της κοίτης και της όχθης.
  2. Παράλληλα έργα, που σκοπό έχουν την προστασία, ενίσχυση και σταθεροποίηση των πρανών και της κοίτης του ρέματος καθώς και αύξηση της παροχετευτικότητας του. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή συρματοκιβωτίων και στρωμνών Reno στις θέσεις ανάντη και κατάντη των αναβαθμών συγκράτησης φερτών.
  3. Έργα επένδυσης των πρανών και της κοίτης στις θέσεις ανάντη και κατάντη των προτεινομένων τεχνικών (που πρόκειται να κατασκευαστούν μελλοντικά) της Ολύμπιας Οδού και της Ανατολικής Περιφερειακής οδού Αμαλιάδας με σκοπό την προστασία των προτεινόμενων τεχνικών έργων από διαβρωτικά φαινόμενα.
  4. Έργα επένδυσης των διαβρωμένων πρανών του ρέματος.
  5. Έργα επένδυσης των πρανών και της κοίτης του ρέματος στην περιοχή του οικισμού Γεράκι με σκοπό την αύξηση της παροχετευτικότητας και της προστασίας των παρόδιων ιδιοκτησιών.
  6. Έργα στην περιοχή εισόδου υπάρχοντος τεχνικού εγκιβωτισμού του ρέματος Σοχιά: Στην περιοχή του γηπέδου Αμαλιάδας υφίσταται τεχνικό- οχετός (άνωθεν του οποίου υπάρχει δρόμος) και ξεκινάει ο εγκιβωτισμός του ρέματος της Σοχιάς που διέρχεται από την πόλη της Αμαλιάδας
  7. Αποξήλωση και αντικατάσταση υφιστάμενου σωληνωτού οχετού Φ1200 εντός του οποίου διατρέχει μικρή μισγάγγεια της Σοχιάς εντός συνοικισμού Αστεραίϊκα, λόγω παλαιότητας αυτού.