//
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 26 Απρίλιος 2018 17:10

Απόστολος Κατσιφάρας: Όταν μας σταλούν στοιχεία από το Παιδείας, άμεσα θα εκδοθεί πρόσκληση για τον εξοπλισμό

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας την Ειδική Υπηρεσία Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του εξοπλισμού των Σχολείων της Δυτικής Ελλάδας και να ενημερώσει σχετικά με την έκδοση νέας πρόσκλησης για εξοπλισμό η οποία αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο 15ήμερο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων. Συμφωνήθηκε να αποσταλούν στην Διαχειριστική Αρχή, το επόμενο 15ήμερο, προκειμένου να υλοποιηθεί η αναγκαία διαδικασία, αφενός οι επικαιροποιημένες ανάγκες για την γενική παιδεία και αφετέρου οι ανάγκες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αφού συγκεντρωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Είναι αυτονόητο ότι μέχρι να αποσταλούν, δεν μπορεί να εκδοθεί πρόσκληση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε υπενθύμιση της Πρόσκλησης που είχε εκδοθεί το 2016 και στην οποία δεν κατατέθηκε αίτημα χρηματοδότησης. (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράση 10. a.1.1-a: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα)» ΑΔΑ: 6ΧΠΜ7Λ6-ΨΨΤ).

Ακολούθως, ο κ. Κατσιφάρας είχε συνάντηση με τον υφυπουργό Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη, τον οποίο και ενημέρωσε πλήρως για τις εξελίξεις. Παράλληλα, ενημέρωσε τον υφυπουργό ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει τους πόρους από το 2014, βρίσκεται σε ετοιμότητα και αναμένει την αποστολή στοιχείων για να προχωρήσει κατόπιν στην έκδοση προσκλήσεων.

«Ήταν, είναι και θα είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας η συμβολή μας στη αναβάθμιση της εκπαίδευσης, προσφέροντας όλα τα εχέγγυα ώστε τα παιδιά μας να φοιτούν σε κατάλληλα κτίρια και με «όπλα» τους σύγχρονο εξοπλισμό», τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Εκτελεστική Γραμματέας ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου, τα στελέχη της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Γεωργίου Προϊστάμενος Μονάδας Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης και το στέλεχος της Μονάδας Γλυκερία Κατηφόρη.

Ενημέρωση στον Υφυπουργό για τα έργα ΕΣΠΑ στην ΟΧΕ Κατακόλου – Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας

Αξιοποιώντας τη συνάντηση με τα στελέχη της Διαχειριστικής ο Υφυπουργός ζήτησε ενημέρωση για τα έργα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αφορούν το Λιμάνι Καρακόλου.

Έγινε αναλυτική αναφορά για την πορεία των έργων και δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία για την ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Κατακόλου – Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας και την εξέλιξή της.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Απρίλιος 2018 17:42