Σάββατο, 06 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Δεκέμβριος 2014 19:03

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων στα πλαίσια του έργου InCompass και παρουσίαση του Περιφερειακού Πλάνου Καινοτομίας τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού έργου «Incompass» σας προσκαλεί την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 σε εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα «Δημιουργικές Επιχειρηματικές Θερμοκοιτίδες. Ευκαιρίες και προοπτικές για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Το έργο «InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων» χρηματοδοτήθηκε από το INTERREG IVC και αποσκοπούσε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Περιφερειών, μέσω της ανταλλαγής και εφαρμογής καλών πρακτικών που αφορούν τις κοιτίδες επιχειρήσεων (business incubators) και τις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries).

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν κρίσιμες πτυχές που συνθέτουν την ανάπτυξη του κλάδου των επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων στην περιοχή μας με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης του οικοσυστήματος περιφερειακής καινοτομίας, ανάδειξης του κλάδου της δημιουργικής βιομηχανίας και των ευκαιριών και προοπτικών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα λάβει χώρα η 6η και τελευταία συνάντηση εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RIG) του έργου INCOMPASS στην οποία θα παρουσιασθεί το περιφερειακό πλάνο υποστήριξης και ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών και καινοτομίας (RIP) που αναδείχθηκαν μέσα από το έργο.

Με στόχο την ανάδειξη και υποστήριξη καινοτόμων ή ακόμα και «ξεχασμένων» παραδοσιακών μορφών επιχειρηματικότητας της περιοχής μας, φορείς επιχειρηματικότητας, έρευνας και χάραξης πολιτικής θα ενημερώσουν και θα συζητήσουν με κάθε ενδιαφερόμενο για επίκαιρα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Πρισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο InCompass μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: www.incompassproject.eu