Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 01 Αύγουστος 2018 13:04

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 3- 9 – 2018 -ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018 07:48