Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2018 12:46

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΤΡΙΤΗ 20- 11 – 2018

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 13:26