Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2018 14:31

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την Απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου και του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι , για την ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 13:26