Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 09:58

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 – 12 - 2018

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2018 13:48