Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 11:23

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-1 για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 – 3 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 04 Απρίλιος 2019 13:09