Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 10:53

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων Β΄ Ειδικότητας για την ΤΕΤΑΡΤΗ , 19 – 06 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:07