Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019 11:36

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-1 για την ΤΡΙΤΗ 27 – 8 – 19

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019 10:46