Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 10:48

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α – 1 για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 18/10/19

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 10:39