Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 02 Οκτώβριος 2019 09:21

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β – 2 για την ΤΕΤΑΡΤΗ, 9/10/19

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 12:38