Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 13:55

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β – 2 (Μ.Ε. 2.3) 1 για την ΠΕΜΠΤΗ, 10/10/2019

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 12:38