Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 12:33

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄Τάξης Για την ΤΡΙΤΗ, 29 – 10 - 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 11:16