Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019 11:33

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B – 2 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 27.11.19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 13:24