Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 04 Φεβρουάριος 2020 10:13

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B – 2 για την ΠΕΜΠΤΗ 13 – 2 – 20_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 10:52