Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 11 Ιούνιος 2020 10:01

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την ΠΕΜΠΤΗ, 18 – 6 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 23 Ιούνιος 2020 11:13