Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2020 10:20

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΠΕΜΠΤΗ 25 / 6 / 2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 01 Ιούλιος 2020 11:28