Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 09:22

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την ΤΕΤΑΡΤΗ, 24 – 6 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 01 Ιούλιος 2020 11:28