Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Ιούνιος 2020 09:56

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄Τάξης Για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 29 – 6 - 2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 01 Ιούλιος 2020 11:27