Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Νοέμβριος 2020 14:12

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΤΡΙΤΗ, 10 – 11 - 2020

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2020 08:22