Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2016 14:51

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Β΄ ΟΜ., 1Η ΕΙΔ., για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 - 02 - 2016-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:23