Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2018 12:56

ΝΕΟ-2018-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ το νέο Θεωρητικό Μέρος ΕξετάσεωνΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2067/2015/ΕΚ Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/2013)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Μάρτιος 2018 10:31