//
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 23 Ιούλιος 2018 09:28

Συντήρηση, αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας της Ε.Ο.38 Αγρίνιο-Καρπενήσι & Αγρίνιο-Θέρμο

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας της Ε.Ο. 38 Αγρίνιο-Καρπενήσι & Αγρίνιο – Θέρμο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μήκους περίπου 87 χλμ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Ιούλιος 2018 14:48