Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 01 Αύγουστος 2018 12:26

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. του έργου: Αποκ/σεις Βλαβών από τις θεομηνίες Σεπτ. & Οκτ. 2016 σε Δήμους της Π.Ε Ηλείας, Υποέργο: Αποκ/ση βλαβών από θεομηνία στο E.O.δίκτυο εντός των ορίων του Δ.Ανδ/δας-Κυλ/νης της Π.Ε. Ηλείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ μέσω Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ", Υποέργο: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμού: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/ 483.870,97 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα & Αναθεώρηση).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 01 Αύγουστος 2018 15:12