Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Αύγουστος 2018 11:40

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση κεντρικού κλιματιστικού κτιρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ δημοσιεύει: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφορά την κάλυψη του κόστους επισκευής και συντήρησης του κεντρικού κλιματιστικού συστήματος του κτιρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας".

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 10 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 9η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 07 Αύγουστος 2018 10:21