Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 20 Αύγουστος 2018 12:01

Προμήθεια 12 κλιματιστικών δαπέδου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας αναρτά την κάτωθι δημοσίευση:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ THN:Προμήθεια Δώδεκα (12) επιδαπέδιων κλιματιστικών (με ποδαράκια και τηλεχειριστήριο) προς αντικατάσταση παλαιών του κεντρικού κλιματιστικού συστήματος για τοποθέτηση σε γραφεία των Υπηρεσιών του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00.

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, Κτίριο Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας, 1ος όροφος, Τ.Κ.: 30200, Μεσολόγγι, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, βάσει της αριθμ.:1630/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: έως και την 3η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
  • Συνημμένα αρχεία προς υποβολή
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Αύγουστος 2018 12:56