Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 09:17

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Ερυμάνθου 2019 – 2020»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Ερυμάνθου 2019 – 2020».
Προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004)

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 12:16