Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 14:03

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΣΜΕ 2/2018)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει τη σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων διασυνοριακής / διακρατικής συνεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη Ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2018.

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 18:55