Τρίτη, 21 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018 07:25

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση οδού Ακράτα - Ζαρούχλα προς Χιονοδρομικό μέσω Περιστέρας»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου:«Συντήρηση οδού Ακράτα - Ζαρούχλα προς Χιονοδρομικό μέσω Περιστέρας» Προϋπολογισμού: 600.000,00 € (ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004).

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018 12:27