Τρίτη, 21 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος 2018 15:28

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μεχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:20