Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 09:59

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αναδειξη αναδόχου για «Προμήθεια υλικών πληροφορικής (ΚΑΕ 1699) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ομάδα Α»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 17:38