Κυριακή, 21 Απριλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2018 10:24

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια πριονιδιού για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. Π.Δ.Ε (εργοταξίων Ν. Αχαΐας - Ηλείας – Αιτ/νίας) απαραίτητο για την οδική ασφάλεια Ε.Ο.Δ. Π.Δ.Ε., μέχρι του ποσού 4.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 23 Οκτώβριος 2018 00:15