Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 05 Νοέμβριος 2018 14:36

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της Ανακοίνωσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ΣΜΕ 1/2018 καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες απορριπτέων, ανά κωδικό θέσης - απασχόλησης

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της Ανακοίνωσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ΣΜΕ 1/2018 καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες απορριπτέων, ανά κωδικό θέσης - απασχόλησης.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 05 Νοέμβριος 2018 16:30