Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 09 Νοέμβριος 2018 13:56

Μίσθωση των Δημόσιων Ιχθυοτροφείων «ΔΙΑΥΛΟΣ» και «ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ» του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκαν οι:

$1-αριθμ. 345458/51039/07-11-2018 Διακήρυξη (ΑΔΑ:6ΡΡ97Λ6-Κ1Ξ) Εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ»

$1-αριθμ. 345452/51038/07-11-2018 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΡΓ7Λ6-1ΦΓ) Εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΔΙΑΥΛΟΣ»

του συμπλέγματος Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Αναρτώνται συνημμένα τόσο οι διακηρύξεις όσο και οι περιλήψεις αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09 Νοέμβριος 2018 14:40