Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2018 09:59

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 11:19