Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 02 Ιανουάριος 2019 13:17

Σ.Μ.Ε. 2/2018: Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριπτέων

Επισυνάπτονται οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για τις θέσεις με κωδικό 100, 102, 104 και 106 της υπ 'αριθ. Σ.Μ.Ε. 2/2018 Ανακοίνωσης καθώς και οι αναμορφωμένοι πίνακες απορριπτέων για τις θέσεις με κωδικό 100, 102 και 106, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των αντίστοιχων προσωρινών πινάκων.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 02 Ιανουάριος 2019 17:44