Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2012 10:35

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την αποτύπωση του «καλαθιού» των τοπικών αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας και των παραγωγικών μονάδων του κλάδου.

Προϋπολογισμός: €186.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) €229.400,00 (με ΦΠΑ)

Χρονική διάρκεια: 8 Μήνες

Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 15 Μαρτίου 2012

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού από το Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής – Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστημίου 254, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, (Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Χριστοφιλοπούλου, τηλ.: 2613613128, fax: 2610490168, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html. Οι παραλήπτες της διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να κατεβάσουν από την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (Φόρμα Παραλαβής Διακήρυξης Έργου.doc) με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Το αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την αποτύπωση του «καλαθιού» των τοπικών αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας και των παραγωγικών μονάδων του κλάδου.
Προϋπολογισμός: €186.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) €229.400,00 (με ΦΠΑ)
Χρονική διάρκεια: 8 Μήνες
Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών)
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 15 Μαρτίου 2012
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού από το Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής – Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστημίου 254, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, (Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Χριστοφιλοπούλου, τηλ.: 2613613128, fax: 2610490168, e-mail: k.christofilopoulou @ pde.gov.gr).
Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http :// www . pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html. Οι παραλήπτες της διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να κατεβάσουν από την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (Φόρμα Παραλαβής Διακήρυξης Έργου.doc) με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής.
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2012 10:54