Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 10:34

Παράταση υποβολής Προσφορών σε Διαγωνισμό Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών Π.Ε. Αιτωλ/νιας 2019

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να υποβληθούν προσφορές και να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και να αναδειχθεί ανάδοχος προμήθειας Καυσίμων Κίνησης, Πετρελαίου Θέρμανσης και Λιπαντικών (συστεμικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:68416).

ακολουθει συννημενο αρχειο.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 14:43