Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 14:48

ΣΟΧ 1/2019 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ(1) ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 18:36