Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 10:20

Δημοσίευση διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της ΠΕ Αχαίας και της έδρας της ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 11:46