Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος 2019 12:46

17η Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019

Διευκρινίζεται ότι μόνο όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο ΔΣΑ με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να λάβουν μέρος στην 17η Διαπραγμάτευση.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος 2019 13:16