Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019 08:13

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για "Προμηθεία μηχανολογικού εξοπλισμού -2 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων"-Π/Υ μέχρι 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019 13:13