Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 09:51

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την «Διακίνηση της επείγουσας μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας», μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 13:36